Община Рила

Община Рила е разположена в Западна България, в югоизточната част на Кюстендилска област. Територията й заема част от средна и югозападна Рила планина и нейните подножия. Общата и площ  е 364 кв. км.

Административен център на общината е град Рила, в състава на общината са включени и останалите населени места – с. Падала, с. Смочево, с. Пастра и населено място Рилски манастир.

На Изток общината граничи с община Самоков и община Белица, на Запад с община Кочериново и община Бобошево, на Север с община Дупница и община Самоков, на Юг с община Благоевград и община Разлог.

Като селище гр. Рила има многовековна история, която води началото си от края на ІІ-началото на ІІІ век. На територията на град Рила са открити останки от антично селище с надписи на гръцки език от края на ІІ – началото на ІІІ век, основи на сгради, битова керамика, гробница зидана с тухли и други.

Първото известно наименование на селището е Спортела и се е намирало на територията на днешния град и хълма – западно от него. Принадлежало е към територията на Пауталия /дн. Кюстендил/.

Данни за следващото наименование на Рила – РОЛИГЕРА като кастел, възстановен през VІ век дава Прокопий.

В дарствената грамота на Иван Шишман от 1378 година се споменава селище с името Дриска, което вероятно се отнася за Рила. Официално Рила се споменава през ХІV век, като феодално владение на Рилски манастир в царствените грамоти на български владетели.

Сведение за Рила под името Ирлие има в турските регистри от 1576 година.
Рила е входната врата за Рилски манастир. В историческото развитие на селището е безспорна ролята на Рилски манастир, датиран от Х век-векове наред огнище на просвета и култура, пазител на българският национален дух и на българската книжнина.

В духа на традициите земите тук да бъдат поставени под защитата на закона през 1966 година най-дълголетните и ценни гори около манастира са обявени за защитена местност. През 1983 година Организацията на обединените нации за образование наука и култура /ЮНЕСКО/, включва Рилския манастир в списъка на световното културно наследство.